Publicaties

Uit: Vakblad Fondsenwerving (Maart 2013)
In 2010 kwamen Fons van Rooij en Mascha Buiting voor het eerst met hun Trendseminars: Goede doelen op weg naar 2015. Nu komen ze met het vervolg. Voor volledige artikel klik hier.

afbeelding boekjeGoede doelen op weg naar 2015 (December 2010)
Onder het motto de samenleving verandert gaven Mascha Buiting en Fons van Rooij in 2010 een reeks van 40 trendseminars onder de titel ‘Goede doelen op weg naar 2015’. Gevestigde instanties blijken onbetrouwbaar, bestaande conventies worden omver geworpen. Dat vraagt ook om een nieuwe blik op de goede doelensector. Meer dan 700 bestuurders, directieleden en medewerkers namen deel aan de sessies. In het boekje ‘Goede doelen op weg naar 2015’ vindt u de tien belangrijkste trends van toen. U kunt het hier downloaden.

Uit: Trouw ‘Passie en eerlijkheid’ (November 2010)
Donateurs aan goede doelen worden kieskeuriger en veeleisender. „De huidige generatie medewerkers van goede doelen weet niet meer wat er leeft onder de gevers.” Voor volledige artikel klik hier.

Uit: Vakblad Fondsenwerving. (Februari 2010)
De wereld verandert razendsnel. Het is een hele klus om een beetje te begrijpen waar we over vijf jaar staan. Fons van Rooij en Mascha Buiting ontwikkelden een speciaal seminar om fondsenwervende instellingen te wijzen op de grote gevolgen van die veranderingen. Voor volledige artikel klik hier.

Uit: FM Tijdschrift voor bestuurders (Maart 2010)
Naar aanleiding van onze eerdere reeks trendseminars in 2010 is het destijds het volgende verslag gepubliceerd in FM Tijdschrift voor bestuurders. Lees het en kijk wat van onze voorspellingen toen is uitgekomen.

De gever zit zelf aan de knoppen
Wie de indruk had gekregen dat we er met wat extra technologische creativiteit wel zijn, kwam bedrogen uit bij het horen van de presentatie van Fons van Rooij (WWAV) en Mascha Buiting. Zij schetsten de grote maatschappelijke ontwikkelingen die vooral de chari-sector ingrijpend zullen veranderen. En veel sneller dan we misschien denken: Van Rooij en Buiting noemen hun presentaties (Trendseminars) niet voor niets: De goede doelen op weg naar 2015. Dat is over VIJF jaar.

Van Rooij: ‘De gever zit steeds meer zelf aan de knoppen. Letterlijk én figuurlijk. Wie daar niet op inspeelt, moet erop rekenen dat z’n achterban in korte tijd kan halveren.

Meer invloed en zeggenschap, meer eigen creativiteit (denk aan de vele kleinschalige sponsoracties en zelf opgerichte goede doelen): de tijd van een grote chari-organisatie die zegt hoe het zit in de wereld en wat zij daar aan doen, is binnenkort definitief voorbij.’

Religie, feminisering, authenticiteit
Veel goede doelen vinden overigens dat ze al best ver zijn in het luisteren naar de donateur. Toch is dat meestal niet ver genoeg, meent Van Rooij. ‘Veel grote organisaties zijn professionale imago-bewakers en procesbegeleiders geworden. En onder de voortdurende roep om transparantie en rendement wordt er nóg verder en technocratischer geprofessionaliseerd. Ondertussen worden belangrijke maatschappelijke trends te weinig echt in het beleid meegenomen.’

Denk daarbij aan authenticiteit, de toenemende feminisering, vergrijzing en de steeds groeiende behoefte aan zingeving en moderne vormen van religie. De hegemonie van de witte, mannelijke en westerse cultuur is in snel tempo aan het afbrokkelen.

Van Ik naar Wij
Story-telling en inspiratie, daar moet het om gaan in de chari-sector, en niet om het zo perfect mogelijk bieden van transparantie en verantwoording.

Van Rooij: ‘’We zitten in het tijdperk van Ik naar Wij. Het zal een enorme uitdaging worden voor al die grote chari’s om daadwerkelijk te luisteren naar de buitenwereld en hun eigen ivoren toren stelselmatig af te breken.’

Op het dakterras van de Maslov-piramide
Natuurlijk hebben verstandige bestuurders en fondsenwervers deze geluiden al wel eens eerder gehoord. Maar Van Rooij en Buiting slaagden erin een concreet en zeer uitdagend beeld neer te zetten van non-profits nieuwe stijl. Van Rooij: ‘We zitten op het dakterras van de Maslov-piramide. Vrijwel al onze behoeften zijn bevredigd. Nu willen we terug naar het kleine, het dichtbije en het échte. De globalisering gaat gelijk op met een grotere behoefte aan regionale en lokale verbondenheid.

We hebben een tijdperk van geloof in maakbaarheid achter de rug. Nu weten we dat de wereld chaotisch en onvoorspelbaar is. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op directe locale noden en behoeften. We gaan steeds meer inzoomen op het kleine. Maar die locale groepen kunnen ook virtueel zijn.’

Het einde van grote organisaties
De macht van de grote instituties is snel aan het afnemen, aldus Van Rooij en Buiting. Buiting: Mensen kunnen zich verzamelen rondom een issue dat ze belangrijk vinden. Ze vormen een gemeenschap die dwars door alle grenzen heen gaat. Traditionele organisaties hebben daar steeds minder invloed op. Zij zullen dan ook onvermijdelijk kleiner en vloeiender moeten worden. De tijd van de machtige technocratische merken is definitief voorbij. Mensen maken hun eigen kleine merkje, als ze zich niet meer persoonlijk betrokken voelen bij die grote club.’

Uiteindelijk gaat het allemaal om aandacht, om gekend en gehoord te worden, meent Van Rooij. ‘In de enorme professionalisering van onze sector, en in onze zucht om een echte bedrijven te worden, zijn we maar al te vaak de mens vergeten. Die bleef toch wel doneren. Vooral als hij een automatische incasso had afgegeven. Dat is nu eenmaal het financiële fundament van veel goede doelen. Maar die tijd is echt voorbij. De nieuwe donateur is een gelegenheids-gever: met één druk op de knop bepaalt hij welk doel of sub-doel gesteund wordt. En dat kan volgende week weer iets anders zijn.’

Verdieping!
Wellicht de belangrijkste trend volgens Van Rooij en Buiting die is van de verdieping. Van Rooij: ‘Die hangt natuurlijk direct samen met het wegvallen van de traditionele vormen van religie. Daar komen andere, meer diffuse vormen voor terug: mindfulness en spiritualiteit. Dat worden bijna dagelijkse begrippen: de Boeddhabeelden liggen bij Blokker. Direct daarmee samenhangend: de trend van duurzaamheid. ‘Die is voorlopig nog lang niet ten einde. En past helemaal in het verlangen naar puurheid.’

Samen met ‘doelgenoten’
Wat gaan al deze trends betekenen voor de chari-organisaties? Ze worden kleiner, minder technocratisch, minder afstandelijk en steeds meer faciltators van verlangens en activiteiten van het publiek. Van Rooij: ‘Donateurs willen zelf iets beleven en organiseren. Er is zelfs een stijging van het aantal vrijwilligers.

Het trefwoord van de nieuwe tijd is “echtheid”. De mensen hebben een feilloos gevoel of iets authentiek is of een handige marketing-truc. Organisaties moeten dus veel meer aandacht schenken aan hun geloofwaardigheid. En ze moeten hun vloeiende achterban steeds controle geven over de eigen giften.’

Van Rooij schetste nog even wat deze ontwikkeling zou kunnen betekenen voor organisaties als bijvoorbeeld de Dierenbescherming en SOS-Kinderdorpen. Lean and mean, platte organisaties met veel minder werknemers, en steeds meer een coachende rol. Een kleine spin in het web van een internationale gemeenschap van “doel-genoten”.’